10 อาการอันตราย รีบช่วยสุขภาพตับ ด่วน

ตับเป็นอวัยวะสำคัญ การทำงานของตับมีมากมาย ฉะนั้นเมื่อตับเกิดความเหนื่อยล้า เราต้องรีบช่วยสุขภาพตับโดยเร็ว และ 10 อาการที่นำมาบอกเล่านั้น อาจเป็นอาการใกล้ตัว ที่คุณคิดไม่ถึง

via 10 อาการอันตราย รีบช่วยสุขภาพตับ ด่วน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s