3 วิธีลดอักเสบ ลดโรคเรื้อรัง ป้องกันอัลไซเมอร์

 

วิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และอาหารเพื่อสุขภาพสมัยใหม่พบว่า โรคเรื้อรังต่าง ๆ เกิดจากการอักเสบของเซลล์ในร่างกาย ที่เกิดจากการกินอาหารบางประเภท ที่นำไปสู่การอักเสบดังกล่าว ว่าแต่สาเหตุนั้นคืออะไร

via 3 วิธีลดอักเสบ ลดโรคเรื้อรัง ป้องกันอัลไซเมอร์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s