ขาดแมกนีเซียม ลดน้ำหนักไม่เห็นผล

on

เพราะความเครียด กินอาหารเสริมด้วยความไม่เข้าใจ (กินตามคำโฆษณา เพื่อประโยชน์เฉพาะทาง เช่น การแก้ไขอาการเฉพาะ หรือการบำรุงบางอวัยวะโดยเฉพาะ) และการกินแคลเซียมมากเกินไป (เพราะคิดว่า ดีต่อกระดูกตามคำโฆษณา) ทำให้ร่างกายขาดแมกนีเซียม และยิ่งขาดแมกนีเซียม ร่างกายก็ยิ่งเครียด ยิ่งลดอ้วนซุปเปอร์ยาก

via ขาดแมกนีเซียม ลดน้ำหนักไม่เห็นผล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s