กฎ 9 ข้อของอาหารวัฒนธรรม กินด่วน สุขภาพแข็งแรง เหมือนคุณทวด

โดย เอื้อมพร แสงสุวรรณ NTP  ทั่วโลกเริ่มยอมรับกันแล้วว่า อาหารวัฒนธรรม (cultured foods) หรืออาหารพื้นเมือง อาหารท้องถิ่น เป็นอาหารที่อร่อย อุดมไปด้วยสารอาหารครบถ้วนในแบบที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะเมื่อศึกษาสุขภาพของคนโบราณก่อนปี ค.ศ. 1950 เราพบว่า คนรุ่นทวดหรือโบราณกว่านั้นกินกันมา และป่วยน้อยกว่า หรือไม่ป่วยเลย            จากหนังสือชื่อ Nutrition and Physical Degeneration โดย ดร.เวสตัน เอ.ไพร้ส ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1939 พบความสัมพันธ์ของอาหารต่อสุขภาพ โดยในรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงการกินอาหารวัฒนธรรมแบบคนโบราณนั้น ลดการเกิดโรคได้ ตรงกันข้าม การกินอาหารสมัยใหม่ โดยเฉพาะอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรม กลับทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคต่าง ๆ ได้มากกว่า ในการศึกษาโดยเฝ้าติดตามผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ทั่วโลก ดร.ไพร้ส ใช้คุณภาพฟัน (อันเป็นอวัยวะสำคัญที่สะท้อนความครบถ้วนของสารอาหาร) พบว่า แม้ไม่แปรงฟันเลย คนที่กินอาหารวัฒนธรรมก็มีฟันที่แข็งแรงกว่า หากเป็นผู้หญิงก็ตั้งครรภ์อย่างมีประสิทธิภาพ และคลอดบุตรที่แข็งแรง มีลักษณะโครงหน้า ศีรษะ ฟัน และอารมณ์…